Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Doradztwo

1.    W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa:
a.    ogólne
b.    specjalistyczne (np. prawne, finansowe, marketingowe),
c.    biznesowe dla istniejących PES

2.    Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje:
a.    zakładanie przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
b.    zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
c.    rejestrowanie działalności PES,
d.    zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i PES,
e.    prowadzenie działalności statutowej PES,

3.    Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje:
a.    w zakresie prawnym:

b.      w zakresie księgowo-podatkowym:

c.    w zakresie osobowym:

d.    w zakresie finansowym

e.    w zakresie marketingowym:

f.    w zakresie informatycznym:

4.    Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje:
a.    doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej dostosowane
do konkretnego klienta (doradztwo zawodowe i branżowe),
b.    poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, analiza informacji finansowej dotycząca przyszłych okresów (projekcje budżetów),
c.    przygotowanie i praca nad biznesplanem,
d.    negocjacje z instytucjami finansującymi.