Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Wsparcie finansowe

Aktualnie nie dysponujemy środkami na zakladanie spółdzielni socjalnych.