Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Usługi na rzecz wsparcia PS

Usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych obejmują wsparcie doradcy biznesowego w zakresie:

a. planowaniu rozwoju,
b. wsparcia w sytuacjach kryzysowych.