Jesteś tutaj: Start    Instrumenty wsparcia    Szkolenia

Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Zakres tematyczny szkoleń oferowanych przez OWES obejmuje:
a.    powołanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem form prawnych i typów,
b.    prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem form prawnych i typów PES),
c.    zarządzanie organizacją: planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
d.    aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
e.    tworzenie biznesplanów, marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów),
f.    budowanie powiązań kooperacyjnych,
g.    restrukturyzacja i przekształcanie działalności,
h.    zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
i.    umiejętności społeczne (budowanie powiązań w ramach partnerstw, sieci współpracy w celu rozwoju PS, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, budowanie zespołu, komunikacja
w zespole, elementy asertywności, trening interpersonalny, elementy autoprezentacji, przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, motywowanie pracowników, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów).

2.    OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z potrzebami odbiorców.