Jesteś tutaj: Start    Instrumenty wsparcia    Doradztwo

Doradztwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.    W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa:
a.    ogólne
b.    specjalistyczne (np. prawne, finansowe, marketingowe),
c.    biznesowe dla istniejących PES

2.    Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje:
a.    zakładanie przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
b.    zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
c.    rejestrowanie działalności PES,
d.    zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i PES,
e.    prowadzenie działalności statutowej PES,

3.    Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje:
a.    w zakresie prawnym:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach społecznych i PES,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników.

b.      w zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c.    w zakresie osobowym:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d.    w zakresie finansowym

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe,

e.    w zakresie marketingowym:

 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
 • budowanie marki i efektywnej komunikacji marketingowej,
 • badania rynku,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

f.    w zakresie informatycznym:

 • tworzenia stron www,
 • wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu organizacją,
 • administrowanie stron www,
 • zamieszczanie informacji na portalach,

4.    Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje:
a.    doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej dostosowane
do konkretnego klienta (doradztwo zawodowe i branżowe),
b.    poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, analiza informacji finansowej dotycząca przyszłych okresów (projekcje budżetów),
c.    przygotowanie i praca nad biznesplanem,
d.    negocjacje z instytucjami finansującymi.