Jesteś tutaj: Start    Animacja lokalna

Animacja lokalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.    Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą:
a.    tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
b.    zachęcaniu nowych podmiotów, osób, instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej,
c.    zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

2.    Usługi animacji lokalnej są realizowane poprzez:
a.    spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów i regionów,
b.    diagnozę środowiska lokalnego - wspólne ustalanie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,
c.    budowanie partnerstw rozwojowych - przeprowadzenie analizy zasobów i możliwości partnerstw w celu rozwoju PS i PES, wg ustalonych zasad i celów współpracy, kierunków działań,
d.    dialog obywatelski, w tym konsultacje społeczne jako niezbędny element współpracy samorządu, mieszkańców, biznesu i społeczności lokalnej,
e.    planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, uwzględniające ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym.