Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z  trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w Edynburgu.

Stowarzyszenie wspiera rehabilitację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem z powodu niepełnosprawności lub bezrobocia oraz propaguje i wdraża model przedsiębiorstwa społecznego będącego sposobem aktywizacji tych osób.


Od początku funkcjonowania Stowarzyszenie działa na rzecz krzewienia idei przedsiębiorczości społecznej, realizując swoje cele poprzez:
•    tworzenie nowych miejsc pracy dla osób cierpiących z powodu długotrwałego bezrobocia,
•    promowanie i wdrażanie modelu firmy społecznej,
•    wspomaganie organizowania firm opartych na modelu firm społecznych działających na terenie Unii Europejskiej,
•    prowadzenie szkoleń dla pracodawców zatrudniających lub tworzących miejsca pracy dla osób, które ze względu na swoją sytuację społeczną i życiową znalazły się na marginesie zatrudnienia,
•    współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi organizacjami charytatywnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi i dobroczynnymi, związkami zawodowymi oraz pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi i fizycznym, które podejmują działania wspierające na rzecz osób znajdujacych się na marginesie zatrudnienia ze względu na swoją sytuację społeczną.